Daglig ledelse

Menighedsrådet er Oure Baptistkirkes daglige ledelse. Menighedsrådet består af 5 personer, og opgaverne fordeles efter evne og overskud. Rådet består af:
Formand:
Jesper Ullemose
Næstformand:
Esther Dam Hansen
Medlemmer:
Sofie Ullemose
Stinne Pedersen
Karin Hansen

Ekstra hjælp

Rådet trækker på hjælp til særlige opgaver, såsom planlægning af gudstjenester, sekretær- og kasserarbejde.

Morten Grarup er kasserer.

Jørgen Rasmussen hjælper med planlægning af gudstjenester.

Jesper Ullemose
40 19 28 31
jesper.ullemose@svendborg.dk

Esther Dam Hansen
61 46 11 01
esther@ouremail.dk

Stinne Pedersen

Sofie Ullemose

Karin Hansen