Danmarks ældste baptistkirke

Baptistkirken i Oure blev indviet den 15. november 1857. Det er Danmarks ældste baptistkirke, som blev tegnet af kirkens første forstander, Jens Andreas Petersen. Han var snedker og havde gennem mange år arbejde på Broholm Gods. Den stilling har muligvis inspireret til kirkens karakteristiske lille tårn med spir og kirkesalens buede vinduer, som giver bygningen et vist præg af ”herregård”.

 

Den lille kirkesal har en repos med en talerstol, og bag det minimalistiske nadverbord er en stor, flisebelagt dåbsgrav. Ordet baptist betyder ”døber”, og særkendet for baptister er, at vi praktiserer ”troendes dåb”. I baptistkirken skal man selv være gammel nok til, at man kan sige ja til, at man tror på Den treenige Gud. Over dåbsgraven hænger et tomt trækors som symbol på den opstandne Kristus, der giver alle troende håbet om et evigt liv i fred.

I kirkesalens vestlige ende er et pulpitur med et orgel. Bag den oprindelige kirkebygning er en yngre tilbygning med mødesal, køkken, toiletter og kælderlokale.