En for alle

Bevidstheden om Guds kærlighed binder os sammen. Vi er hver især unikke individer, og vi er ikke altid enige om alting. Alligevel hører vi tæt sammen.

Lyder det som et venskab, så er det helt rigtigt. Sådan et tæt venskab, som tåler både det gode og det dårlige humør, som holder af - uanset fejl og misforståelser, og som jubler, når det går andre godt.

Vi er mennesker ligesom dig. For os alle gælder det om at leve livet, lære af det og give til hinanden. Og netop når det handler om at give, så er det så meget lettere, når vi er fyldt op af guddommelig, ubetinget kærlighed.

Vi er her for Gud - og dermed også for dig.

Vi er alle ét.

I troen på Jesus Kristus

Bibelens fortælling om Gud, den opstandne Kristus, og Helligåndens fællesskab. Det er nerven i samværet for os baptister.

For os er det ikke noget fjernt. Ikke noget, som kun foregår søndag formiddag bag lukkede døre. Og da slet ikke noget dødt og historisk.

Det er levende hverdagsvirkelighed. Det gennemsyrer vores liv, fordi vi tror på Bibelens ord:

"Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig."

Det står i Johannes Evangeliet kapitel 14 vers 6.